Hedvig Hammarberg

Jag hämtar min inspiration från det urbana, i staden där jag rör mig varje dag. Jag intresserar mig för ytor och strukturer som jag hittar där och dessa arbetar jag sedan vidare med i min ateljé. Jag ser det som att jag översätter dem i mitt material, leran. Jag tänjer, böjer och formar om till ett skulpturalt objekt eller till ett bruksföremål. Leran ringlas och pressas i gipsformar. Ytorna lämnas ofta råa och oglaserade men inte sällan begjutna med infärgad lera. Ofta blir mina keramiska objekt delar som trivs ihop och tillsammans bildar en större helhet.

Sockerbruket 27
Keramikstudio Kon 8 (våning 2)

map location number

59

webb

mail

info@hedvighammarberg.com

phone

0705972472

Instagram

hedvighammarberg

Facebook