Trappkonsten – Ett samarbete med Higab

Med start 2019 har Föreningen Konstrundan i Majorna tillsammans med Higab samarbetat kring projektet Trappkonst i Sockerbruket. Projektets mål är att genomföra konstnärliga utsmyckningar av trappuppgångarna i Sockerbruket där utsmyckningarna är inspirerade av platsens historia. Syftet är att stärka profileringen av Sockerbruket som ett kreativt kluster med konst tillgängliga för både göteborgare och besökare.

Medlemmar ur vår förening har fått lämna in intresseanmälan för utsmyckningsuppdragen och utifrån dessa anmälningar har ett visst antal valts ut till att genomföra skissförslaget. Val av utsmyckning beslutas av en jury bestående av representanter från Higab, Kulturförvaltningen och hyresgäster i Sockerbruket (ej KIM medlemmar).

Bilder