Kontakt

Har du frågor som du inte hittar svar på här? Kontakta oss!
konstrundanimajorna@gmail.com

Ordförande
Maria Uleander –mariauleander@gmail.com

Pressfrågor och Pressbilder
Steve Bettman – art@sbettman.com

Sponsring
Anna Törnquist – anna.tornquist@gmail.com

Ansökning
1 september – 30 september 2024