Ninja Agborn

Jag kombinerar fritt olika medier, bland annat skulptur, musik, video och bildkonst.

Jag drivs av lek, berättelser och symbolik i den inre visuella världen - ett underliggande uppror mot konventioner i den yttre.

Jag är utbildad på bland annat KV Konstskola, HDK Valand och Högskolan för Fotografi.
Efter många verksamma år i Malmö och senare Berlin, är jag numera bosatt i Göteborg, majorna.

KKP Galleri, Sockerbruket 27