Mia Frankedal

Categories: , ,

Det mesta jag arbetar med är emalj som bränns i 820 grader och olja på duk. Jag har utfört ett 20-tal större offentliga verk i material som emalj, glas och brons.

Sockerbruket 18

map location number

47

webb

miafrankedal.com

mail

frankedal@hotmail.com

phone

0702135504

Instagram

frankedalmia

Facebook

frankedal.mia