Klara Espmark

Jag är textilkonstnär och ägnar mig främst åt broderi. Mitt arbete befinner sig i ett skogslandskap, där perspektivet växlar mellan vidsträckta vyer och närbilder av lavar och trädens årsringar. Skogen representerar för mig ett undanglidande inre tillstånd, något på samma gång välbekant och främmande.
Genom det textila materialets språklighet kan jag närma mig minnesbilder och berättelser som jag bär på och låta dessa ta form i mina verk. Jag syr täthet och transparens, tyngd och lätthet, ljus och mörker, försöker finna en balans och låta materialet tala. Jag tilltalas av broderiets långsamhet och det repetitiva arbetet. Tid är en påtaglig komponent i mina bilder, förkroppsligad i stygnen.
I den långsamma arbetsprocessen uppstår ett koncentrerat rum där tankar får utrymme att växa och vindla. I det rummet kan arbetet expandera, bli till en oändlig vidd. Där uppstår nya frågor, och ibland svar. Jag arbetar intuitivt, i en process där ett verk leder till ett annat, och tillsammans bildar de ett sammanhang.

Kustgatan 8, in på gården

map location number

23

webb

www.klaraespmark.se

mail

hej@klaraespmark.se

phone

0736647399

Instagram

klara.espmark

Facebook