Christina Roos

Jag jobbar med lera, keramik på olika sätt men kan inte hålla mig borta från andra material. Jag älskar färg, form och även mer grafiska uttryck. Jag bygger världar. Experimentlusten är en stark drivkraft. Skulpturer och mindre upplagor av brukbar keramik kan variera. Oavsett vilket material jag väljer så är leken en röd tråd. Keramikkonsten ligger mig nära, och det som så härligt att få bestämma över min lilla värld av uttryck.

Studio 50 Urban Art - Allmänna vägen 50