Ansökan Konstrundan 2024

Ansökan öppen t.o.m. 30 september 2023

ANTAGNINGSREGLER FÖR MEDLEMSKAP I KIM GBG

Anmälningsavgift: 200 kr. Betalas till Bankgiro-nummer 133-4804.
Vid antagning betalas årligen Medlemsavgift (100 kr) och Deltagaravgift (600 kr).
För att bli medlem i Konstrundan i Majorna ska du vara yrkesmässigt verksam som konstnär / konsthantverkare och ha din ateljé / ateljéplats i Majorna.
Du behöver också kunna verifiera din professionalitet på något av följande sätt:

1. Konstnärlig högskoleutbildning om minst tre år inom fri konst, konsthantverk eller foto, vilken avslutats högst fem år innan ansökan. Examen från något av här nämnda lärosäten eller likvärdig utbildning utomlands.

Beckmans designhögskola
Carl Malmsten
Designhögskolan Umeå
Florence Academy of Art
HDK Göteborg
HDK Steneby
Högskolan för fotografi och film i Göteborg
Konstfack
Konsthögskolan Umeå
Konsthögskolan Valand
Kungliga Konsthögskolan
Malmö Konsthögskola
Malmö Högskola, Konst, Kultur, Kommunikation
Textilhögskolan Borås

2. Medlemskap i KIF/KRO, Konsthantverkscentrum, eller annan organisation där medlemskap prövas utifrån professionalitet och konstnärlig kvalité. Nämn vilken. Positivt antagningsbesked räcker som alternativ till aktivt medlemskap.

3. Annan verifiering av din aktiva konstnärliga professionalitet, tex genom att ha;

a) genomfört separatutställningar på museum eller konsthall (ej driven av konstförening), eller etablerade gallerier i Sverige eller utomlands
b) erhållit stipendier/projektstöd/internationellt kulturutbyte/resebidrag från Konstnärsnämnden/IASPIS
c) genomfört offentligt konstnärligt gestaltningsuppdrag
d) deltagit i större samlingsutställning t.ex. internationell konstbiennal, större konstmuseum eller motsvarande konsthantverkssammanhang
e) erhållit kommunalt ateljéstöd efter prövning

Medlemskap i KIF/KRO, Konsthantverkscentrum, eller motsvarande

Konstnärlig högskoleutbildning

Annan verifiering av din konstnärliga professionalitet