Tina Hultsborn

Tina är konsthantverkare, keramikkonstnär som fascineras och drivs av en intuitiva dialogen med leran, materialkännedom och processen. Hennes arbete berör tankar om det existentiella, uråldriga och fundamentala. Frågor om det kroppsliga varandet i samklang med den andliga närvaron. Hon skapar mångfalder av abstrakta organiska skulpturer där interaktionen dem sinsemellan har stor betydelse. Terränger av kompositioner, likt fragment av rebusar och gåtor som tar sin plats i rumsligheten. Som skulpturer, materiella berättelser, taktila minnen och känslor av tillhörighet.

Tina Hultsborn är utbildad vid Högskolan för design och konsthantverk där hon tog sin master i keramikkonst 2017.

Sockerbruket 27, vån 2
Kon 8 ceramic studio

map location number

44

webb

tinahultsborn.com

mail

tina.hultsborn@gmail.com

phone

0762424322

Instagram

tina.hultsborn

Facebook