Mia Frankedal

Måleri, glas och emaljarbeten och konst i offentliga rummet är det jag arbetar mest med.

Sockerbruket 18
Göteborg

map location number

35

webb

miafrankedal.com

mail

frankedal@hotmail.com

phone

0702135504

Instagram

frankedalmia

Facebook