Frida Mälarborn Hoshino

Mitt arbete präglas av en kärlek för den asiatiska strama estetiken, spänning och möten skapat av kontraster. Jag hämtar inspiration från måleri, asiatiska landskap och tekniker. Men framför allt leran och dess förmåga att formas, efterlikna, tänjas slutar aldrig att fascinera mig och jag upptäcker ständigt nya vägar att utforska detta material.

Jag arbetar i en japansk teknik som kallas Nerikomi. Tekniken går ut på att färga in leran i olika färger och genom olika tillvägagångssätt skapa mönster i lerans skärv, en teknik med många möjligheter och som jag jobbar med både i fat och skulpturer.

Studio: Laboratoriet Femton
Carnegiegatan 15

map location number

17

webb

mail

info@fridamalarborn.se

phone
Instagram

fridamalarbornhoshino

Facebook