Britta Kleberg

Verklighetsbetraktelser i tusch med stålpenna. Att betrakta invanda miljöer i Göteborg el varhelst jag råkar
befinna mej och hitta fördolda egenheter, rytmer och strukturer. Verkligheterna omformas, slumpen gör sitt,
koncentrationen är maxad för total närvaro, inget går att ändra bara lägga till. Arbetsmaterialet är mycket lätt
att ha med och objekten identifieras spontant.
Ibland gör jag textila bilder i en slags batikteknik. Som textilkonsthantverkare gör jag vägglampor, festival- och personliga flaggor, solstolar m.m.

Besöksadress Kustgatan 8, in på gården

map location number

14

webb

brittareser.blogspot.com

mail

brittakleberg@gmail.com

phone

0706304507

Instagram

brittakleberg

Facebook

britta.kleberg