Om Anna Sissela Gustavsson

Mina arbeten grundar sig i skulpturala uttryck såsom assemblage och installationer. Gestaltningarna utgår ofta ifrån materiella bruksföremål. För mig uppstår där ett stort intresse för de minnen och historian som är bundna till föremålet. Mina arbeten är upprättade som ett arkiv av minneskonstruktioner där jag vill undersöka de företeelser som på olika sätt riskerar att falla bort eller glömmas. Jag arbetar även med fotografi och bokprojekt.
Till toppen